Werk maken van een betekenisvolle leesomgeving in de MB & BB

Zin in lezen! Dat zou toch mooi zijn, maar de realiteit is helaas niet altijd zo. We zien dat steeds meer kinderen minder lezen, niet gemotiveerd zijn, maar ook het belang en de urgentie niet meer voelen. Eén op de vijf jongeren dreigt laaggeletterd te worden (PISA, 2018). Als kinderen over hetzelfde onderwerp vanuit verschillende perspectieven met elkaar kunnen spreken, schrijven en lezen dan wordt leren zinvol en van persoonlijke waarde! Naast het belang van een interessante inhoud van een tekst of verhaal, is het van belang om verbindingen te maken tussen motivatie, begrip, woordenschat en techniek voor spreken lezen en schrijven. Het gaat bij deze aanpak om een persoonlijke betrokkenheid waarbij de motivatie van degene die spreekt, leest of schrijft voorop staat! De methodes krijgen hierbij een andere plek in jouw didactische organisatie, dat kan voor iedere school anders zijn.
We maken tijdens dit traject gebruik van het boek ‘Thema’s en Taal – Koster en Pompert 2017 en gaan aan de slag met een uitgekiend aanbod van lees- en schrijfactiviteiten verbonden aan de inhoudelijke thema’s die spelen in de klas.

Doelgroep:

leerkrachten en taalcoördinatoren

Doelstellingen:

  • Ontwerpen van betekenisvolle lees- en schrijfactiviteiten verbonden aan thema’s in je groep.
  • Inrichten van een lees-schrijfomgeving voor alle leerlingen en gericht op uitlokken van goed leesgedrag.
  • Verschillende instructiestijlen hanteren bij het begeleiden van lees-schrijfactiviteiten.
  • Goed observeren, zodat je beter en breder geïnformeerd raakt over de leesontwikkeling van je leerlingen

Studiebelasting: 8 uur exclusief de bijeenkomsten

Data:

  • 3 februari van 15.00-18.00u
  • 10 maart van 15.00-18.00u
  • 31 maart van 15.00-18.00u
  • 21 april van 15.00-18.00u

Dit traject wordt begeleid in samenwerking met Juul Aldenhuijsen en Suze Roelofs van Tweemonds, centrum voor welbevinden en betrokkenheid

Locatie: Onderwijsinspiratiecentrum De Meshallen in Wijchen

Kosten:  € 525,- inclusief  koffie/thee met wat lekkers en het boek ‘Thema’s en Taal’ alsmede cursusmaterialen

Aanmelden

Inschrijven via website Tweemonds