VVE-certificeringstraject Peuterplein

Inhoud

“VVE-certificeringstraject Peuterplein” is een integraal programma’s voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Het programma richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen met specifieke aandacht voor taal, lezen en woordenschat. Peuterplein is opgebouwd rond 8 en elk thema bevat spelactiviteiten voor 3 tot 4 weken. De activiteiten binnen de thema’s worden aangeboden volgens de cyclus van thematisch werken uit de Taallijn VVE. Naast talige activiteiten worden ook activiteiten aangeboden op het gebied van rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Binnen de activiteiten is differentiatie mogelijk en er wordt veel gewerkt in kleine groepen, waardoor er veel aandacht is voor interactie.
In oktober 2015 heeft de Erkenningscommissie Interventies van het NJI Peuterplein en Kleuterplein erkend als een goed onderbouwd volledig integraal VVE-programma

Doelgroep en niveau

Aanvangsniveau SPW 3

Duur

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur en twee groepsbezoeken per pm’er

Doelstellingen

 • De pedagogisch medewerkers zijn vertrouwd met de werkwijze van Peuterplein
 • De pedagogisch medewerkers kennen de doelen en leerlijnen van de verschillende ontwikkelingsgebieden
 • De pedagogisch medewerkers werken doelgericht aan de verschillende activiteiten van Peuterplein
 • De pedagogisch medewerkers kunnen met een klein groepje werken
 • De pedagogisch medewerkers weten de routines optimaal in te zetten
 • De pedagogisch medewerkers kunnen een rijke themahoek creëren
 • Er zijn afspraken op organisatieniveau m.b.t. het uitvoeren van Peuterplein.

Studiebelasting

 • Volgen van de bijeenkomsten: 16 uur
 • Lezen literatuur: 4 uur
 • Uitvoeren van en reflectie op de praktijkopdrachten: 10 uur

Aan te schaffen materialen

n.v.t.

Locatie

nader te bepalen

Kosten

 • Acht bijeenkomsten: €3600,- inclusief een telefonische intake voorafgaand aan de cursus
 • Twee groepsbezoeken: €225,- (afhankelijk van de reistijd worden er extra kosten in rekening gebracht)

Certificering

Bij 100% aanwezigheid. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is dan dient er een vervangende opdracht gemaakt te worden.

De cursus vindt plaats bij minimaal 6 deelnemers. Wanneer jij je inschrijft, ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden.