Naar de Dierentuin

Bij dit thema zie je hoe de kinderen samen met de leerkracht de dierentuin hebben opgebouwd, alvorens onderzoek te hebben gedaan naar de leefomgeving van de verschillende dieren. Dit heeft de groep gedaan door en bezoek te brengen aan de dierentuin, veel in informatieboeken over dieren te snuffelen en ‘lezen’ en samen filmpjes te kijken. Ook zijn er bordjes met informatie over het dier geschreven zodat er een echte rondleiding kon worden gegeven met plattegrond! Het spelverhaal werd steeds echter en de leerkrachten wisten doelen voor taal en rekenen goed te verbinden aan de inhoud.