Naar de Ruimte

Onderzoeksactiviteiten bij het thema ‘Naar de ruimte’ in groep 5/6. Tijdens de startactiviteiten heeft de leerkracht goed zicht gekregen op wat de kinderen interessant vinden en waar ze nieuwsgierig naar zijn. Deze start is uitgangspunt voor de vervolgactiviteiten waarbij lezen en schrijven nodig zijn om antwoorden te krijgen op de vragen die er zijn. De leerkracht heeft gezorgd voor een uitgekiend boekenaanbod en interessante teksten.