LOOQIN

Inhoud Implementatie van het procesgerichte volgsysteem LOOQIN

LOOQIN PO is een procesgericht kindvolgsysteem dat je de mogelijkheid biedt om kinderen op een effectieve manier te volgen en te begeleiden in hun leren groeiproces. Het digitale instrument stelt je in staat om overzichtelijke groepsgegevens en individuele gegevens van kinderen in te zien. Om zorg direct te vertalen in concrete acties biedt LOOQIN PO een ruime inspiratiebron van interventies op basis van de zeven betrokkenheidsverhogende factoren. Dit zijn het werken aan een positief klasseklimaat, voortbouwen op mogelijkheden, werkelijkheidsnabijheid, activiteit, leerlinginitiatief, samen leren en expressie.

De samenvatting van het proces is eenvoudig, waardoor je in één oogopslag zicht hebt op alle kinderen!

Niveau & doelgroep

Deze training is bedoeld voor leerkrachten uit het primair onderwijs (PO).

Duur

De training bevat drie bijeenkomsten van drie uur.

Doelstellingen

  • oberveren en beoordelen van betrokkenheid
  • observeren en beoordelen van welbevinden
  • het gedachtengoed van procesgericht werken
  • observeren en beoordelen van competenties
  • vijf betrokkenheidsverhogende interventies
  • wetenschappelijk bewezen interventies
  • een stimulerende en passende leeromgeving creëren
  • je eigen leerkrachtstijl versterken

Studiebelasting

Het volgen van drie studiebijeenkomsten en het lezen van literatuur en artikelen vraagt 15 uur.

Aanschaf LOOQIN

€125,- eenmalig, inclusief BTW

€1,80 per leerling per jaar, inclusief BTW

Training LOOQIN

In overleg kunt u een begeleidingstraject op maat aanvragen.

De cursus vindt plaats bij minimaal 6 deelnemers. Wanneer jij je inschrijft, ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden.