Beredeneerd aanbod met spel als basis

Het ontwerpen van een beredeneerd aanbod met spel als basis.

De bouwhoek

Door het samenstellen van een beredeneerd aanbod ontstaat er samenhang tussen de te bereiken doelen, de ontwikkelingsgegevens van de kinderen en het onderwijsaanbod. Mijn rol daarbij is om samen met het management en/ of team te analyseren welke elementen er al zijn en waar verbeterpunten liggen.

Vanuit deze fase kom ik met een voorstel voor een traject waarin we middels scholing en coaching, op een inspirerende wijze gaan werken aan deze elementen.

Een beredeneerd aanbod is de basis om handelingsgericht te werken aan betere opbrengsten.

Elementen van een beredeneerd aanbod zijn:

 • Er wordt gewerkt vanuit een visie.
 • De ontwikkelingsgegevens van de kinderen worden systematisch bijgehouden gebruikt om het aanbod vorm te geven.
 • Er is sprake van een goed klassenmanagement waardoor de leerkracht gericht kan observeren of met een klein groepje kinderen doelgericht aan de slag kan in de hoek of kring.
 • De te behalen doelen zijn per ontwikkelingsaspect geformuleerd voor:
  – beginnende geletterdheid
  – mondelinge taal/woordenschat
  – beginnende gecijferdheid
  – sociaal emotionele ontwikkeling
 • Het aanbod (spel, activiteiten en routines), de leeromgeving en het leerkrachtgedrag worden vormgegeven vanuit doelen en visie.