Samen onderwijs mooier kleuren!

Zin in lezen in groep 1 t/m 8

Zin in lezen is een aanpak voor het leesonderwijs waarin lees- en schrijfactiviteiten worden vormgegeven vanuit een betekenisvolle spel- of onderzoekscontext. Geen saaie lees- en taallessen maar zin in lezen en schrijven omdat het persoonlijke betekenis krijgt. Uit onderzoek van oa R.L. Allington komt naar voren dat kinderen het meest profiteren van geïntegreerde taaltaken waarbij denken, praten, schrijven en lezen aan elkaar verbonden aan bod komen.

Een goede lees-en schrijfhouding ontstaat als kinderen zien welke communicatieve functies lezen en schrijven hebben. Als kinderen gaan ervaren wat je er allemaal mee kunt en hoe lezen en schrijven verbonden zijn aan andere interessante activiteiten in de groep dan krijg en houd je zin in lezen en schrijven! (Pompert, 2017)

Uit internationaal onderzoek naar leesmotivatie komt immers naar voren dat de leesvaardigheid bij jongeren zorgwekkend is. Er is sprake van afnemende leesmotivatie en een toenemend aantal laaggeletterden.

Iemand die gemotiveerd is om te lezen, besteedt er meer tijd aan, wordt er beter in en raakt daardoor nog gemotiveerder. Zo ontstaat een positieve spiraal. Daar kun je dus niet vroeg genoeg mee beginnen.

De trailer van de film “Hebben we samen al gelezen” geeft een prachtig beeld van hoe het leesproces eruit kan zien in groep 3

Begrijpend lezen is (g)een vak apart

Er liggen zoveel kansen om begrijpend lezen niet als apart vak te zien maar te verbinden aan de thema’s die spelen in de groep. Lezen doe je immers door alles heen. Begrijpend leesstrategieën zijn daarbij slechts een middel om de inhoud van de tekst te begrijpen, geen doel op zich. Lezen begint altijd met een motief.

In het vaktijdschrift HJK heb ik in oktober 2020 het artikel Zoveel verhalen op één ochtend gepubliceerd. Dit artikel geeft je een goed beeld van hoe zin in lezen in groep 4 eruit kan zien.

Bij deze aanpak worden de volgende boeken als belangrijke bronnen gehanteerd:

  • Lezen en schrijven doe je samen-Bea Pompert
  • Thema’s en taal- Bea Pompert en Gerri Koster

Wil jij ook dat de kinderen in jouw groep Zin in lezen en schrijven krijgen en behouden?

Neem voor scholing op maat, coaching op de werkvloer of deelname aan een filmavond, contact op met Anne.

Contact met Anne? Stuur haar een berichtje.

Filmavond “Zin in Lezen – groep 3”

Alvast een voorproefje?

Klik op de afbeelding om de trailer van de film bekijken.

Wil je de hele film zien en deel 2?

Stuur dan een mail aan Anne en meld je aan.

Interesse in een filmavond over Zin in lezen in groep 3?

Wil jij het leesonderwijs in groep 3 ook beter laten aansluiten bij het (spel)aanbod in de kleutergroepen en zoek je ook naar hoe je beter tegemoet kunt komen aan de verschillen in je groep? Dan is deze film iets voor jou!

Tijdens deze filmavond nemen we een kijkje in de groep 3 van Marie- Louise op de Gelderlandschool in Den Haag. Het leesonderwijs in deze groep is en blijft verbonden aan de spelverhalen en de thema’s in de klas. Alle kinderen hebben en houden hier zin in lezen, het plezier spat ervan af. Het gaat in deze films om een aanpak die o.a. gebaseerd is op de speltheorie van Bert van Oers. Het spel staat voor de leerlingen centraal en juist daardoor gaat het leerproces vlotter en zinvoller.

Nieuwsgierig?

Stuur dan een mail aan Anne.

Vragen/aanleidingen kunnen zijn:

  • Hoe zorgen we ervoor dat we aansluiten bij wat kinderen al kunnen als ze in groep 3 binnenkomen?

  • Hoe kunnen we in groep 3 beter aansluiten bij de behoeften van het jonge kind?

  • Hoe kunnen we zorgen voor een meer doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3?

  • Hoe zorgen we ervoor dat lezen en schrijven verbonden zijn aan het spel in de hoeken?

  • Hoe kunnen we de leesmotivatie van de kinderen meer aanspreken?

  • Hoe kunnen we het vak begrijpend lezen interessant maken?

  • Hoe kunnen we de begrijpend leesstrategieën als middel inzetten en niet als doel op zich?

Als je interesse hebt om te verkennen hoe ik samen met jou het onderwijs nog mooier kan kleuren, neem dan contact met Anne op.

Deze scholing wordt ook aangeboden in een cursus waarin je andere professionals ontmoet.

Meer weten?

Wil je verkennen hoe je samen met Anne het onderwijs mooier kan kleuren? Neem dan contact met Anne op.

Anne Reijrink onderwijsadviseur