Samen onderwijs mooier kleuren!

Spelend leren

Betekenisvolle thema’s in de voorschool-onderbouw

Goed onderwijs waar ruimte is voor persoonlijke betekenissen van kinderen begint met het kiezen van een rijk thema. Een thema dat herkenbaar is maar tegelijkertijd nieuwe werelden voor kinderen kan openen. Spel is voor het jonge kind (2-8 jaar) bij uitstek hét middel om tot ontwikkeling te komen. Dit betekent dat er een spelverhaal gespeeld kan worden dat een (sociaal-culturele) praktijk weerspiegelt vanuit de echte wereld, zoals naar de dokter gaan of naar de dierenwinkel. In deze praktijk zijn er verschillende rollen en daar kun je lees-, schrijf- en rekenactiviteiten als vanzelfsprekend aan verbinden. Op deze manier krijgt leren echt betekenis.

Vragen/aanleidingen kunnen zijn:

  • Wij willen graag meer kennis over het jonge kind

  • Wij willen onze speelleeromgeving rijker maken

  • Wat kan ik doen om te zorgen dat kinderen echt spelen in de hoeken en niet gaan ravotten?

  • Hoe zorgen wij ervoor dat alle doelen aan bod komen?

Wil jij dat het jonge kind zich ook in de volle breedte kan ontwikkelen bij jullie in de onderbouw?

Neem voor scholing op maat en/of coaching op de werkvloer, contact op met Anne voor een kennismakingsgesprek.

Spelend leren – spelverhalen ter inspiratie

Meer weten?

Wil je verkennen hoe je samen met Anne het onderwijs mooier kan kleuren? Neem dan contact met Anne op.

Anne Reijrink onderwijsadviseur