Samen onderwijs mooier kleuren!

Onderzoekend leren in het basisonderwijs

Een samenhangend & interessant aanbod in de midden-bovenbouw

Veel scholen zijn op zoek naar hoe zij een vakoverstijgend aanbod kunnen ontwerpen. Thematiseren biedt hiervoor veel kansen omdat een inhoud vanuit verschillende (vak) perspectieven kan worden benaderd. Actuele thema’s om ons heen leveren veel ontwikkelingskracht en bieden veel mogelijkheden voor spel-en onderzoeksactiviteiten. Denk aan een sociaal-culturele praktijken als een krantenredactie, een kookstudio of een naaiatelier. Binnen deze thema’s is er veel ruimte voor persoonlijke betekenissen en vragen van de kinderen en vormt de opgedane kennis een middel om de wereld om hen heen beter te begrijpen. Vaardigheden als communiceren, samenwerken en redeneren worden volop aangesproken om de nieuwe kennis eigen te maken.

Naast scholing-op-maat verzorg ik ook cursussen waarin meerdere teams elkaar kunnen ontmoeten. De onderlinge uitwisseling wordt hierbij als heel waardevol ervaren. Om een duurzame verandering in gang te zetten, maak ik hier ook weer de combinatie met groepsbezoeken omdat elke school een andere beginsituatie heeft en andere behoeftes kent.

Vragen/aanleidingen kunnen zijn:

  • Wij willen graag thematisch gaan werken. Wat is daarvoor nodig?

  • Hoe zorgen we voor een samenhangend aanbod in plaats van losse vakken naast elkaar?

  • Hoe kunnen we de betrokkenheid van alle kinderen vergroten?

Onderzoekend leren, midden- bovenbouw ter inspiratie

Meer weten?

Wil je verkennen hoe je samen met Anne het onderwijs mooier kan kleuren? Neem dan contact met Anne op.

Anne Reijrink onderwijsadviseur