Samen onderwijs mooier kleuren!

Volgen van ontwikkeling

Het volgen van de ontwikkeling is de basis voor het ontwerpen van onderwijs dat aansluit bij de mogelijkheden en verhalen van alle kinderen.

Welbevinden en de betrokkenheid zijn zowel voorwaarde als doel voor het leren.

Bij leren gaat het niet alleen om het behalen van de kerndoelen maar ook om de brede persoonsontwikkeling.

Instrumenten om op deze manier naar ontwikkeling te kijken en deze te volgen zijn HOREB (het volgmodel dat binnen OGO wordt gehanteerd) en LOOQIN-KO | LOOQIN-PO.

Link naar LOOQIN KO
link naar LOOQIN PO

Vragen kunnen zijn:

  • Welk volginstrument past bij onze visie?

  • Hoe kunnen we de betrokkenheid meten?

  • Hoe zorgen we ervoor dat alle ontwikkelingsdomeinen goed in beeld zijn?

  • Hoe zorgen we voor goed aanbod voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte?

Interesse om te verkennen hoe Anne samen met jou het onderwijs nog mooier kan kleuren?

Neem contact op met Anne? Of stuur haar direct een bericht.