Zin in Lezen | groep 3 – 4

Aanmeldformulier

Zin in lezen:
Spelverhalen als basis voor betekenisvolle taal-lees-en schrijfactiviteiten

Steeds meer scholen willen hun leesonderwijs in groep 3 en 4 beter laten aansluiten bij het spelaanbod in de kleutergroepen en bij de betekenissen van de kinderen. Daarnaast zijn er veel leerkrachten die zoeken naar mogelijkheden om tegemoet te komen aan de verschillen die er zijn tussen kinderen.
Om de kansen die er zijn volop te benutten, is in de hele onderbouw een brede, inhoudrijke, ontwikkelingsgerichte benadering van het lees-schrijfonderwijs nodig! Dit betekent concreet dat we tijdens de cursus samen verkennen wat er nodig is om beter aan te sluiten bij de ervaringen van de kinderen waarbij we interessante, langlopende thema’s kiezen met veel spelmogelijkheden In het aanbod dat we ontwerpen maken we sterke tussen spelactiviteiten, mondelinge taal, lezen en schrijven. Juist deze samenhang zorgt ervoor dat lezen en schrijven zinvol wordt. Hiermee ga je Zin in lezen als methodiek invoeren.

Een andere mogelijkheid is het implementeren van verschillende aspecten van de aanpak Zin in Lezen door deze te verbinden aan de reguliere taal-leesmethode. Dit betekent dat we kritisch kijken naar de lees-schrijfactiviteiten van je methode, welke activiteiten zijn zinvol en welke activiteiten schrappen we zodat we meer gaan ruimte creëren voor betekenisvolle lees-schrijfactiviteiten verbonden aan het spel.

 • De basis voor deze aanpak wordt goed beschreven in het in 2017 verschenen boek: ‘Lezen en schrijven doe je samen’ (Pompert, 2017). Dit boek beschrijft een ontwikkelingsgerichte aanpak voor het lees-schrijfonderwijs in de groepen 3 en 4.
 • De speltheorie van Bert van Oers en de ideeën van oa Jan Berenst over lezen en schrijven worden volop benut.
 • In 2018 een film gemaakt over een meertalige groep 3 waarbij deze aanpak concreet wordt en je enorm zal inspireren! In de vervolgfilm wordt duidelijk hoe de overgang naar groep 4 wordt gemaakt.

Hier zie je de trailer van de film: Hebben we samen al gelezen? We nemen hier een kijkje in de meertalige groep 3 waarbij de Zin-in-Lezen aanpak concreet wordt.

Doelgroep

Leerkrachten van groep 3 en 4, intern begeleiders, taalcoördinatoren en schoolleiders. In het belang van gezamenlijke schoolontwikkeling is het wenselijk dat meerdere mensen vanuit een team deelnemen.

Doelstellingen

 • Je gaat betekenisvolle lees-schrijfactiviteiten ontwerpen welke zijn verbonden aan de spelverhalen van de kinderen
 • Je gaat aan de slag met het inrichten van een rijke leeromgeving met boeken en teksten die aansluiten bij het thema
 • Je maakt kennis met de 10 ingrediënten van deze aanpak oa schrijver zijn en schrijver blijven en het vierveldenmodel (MBTW)
 • Je leert passende instructies vorm te geven voor alle kinderen
 • Je leert handelingsgericht te observeren en registeren
 • Indien je een lees-schrijfmethode hanteert, dan leer je om een beredeneerde keuze te maken uit de activiteiten uit je methode.

Studiebelasting

 • Volgen van de bijeenkomsten: 12 uur
 • Lezen van het boek “Lezen en schrijven doe je samen” en literatuur: 6 uur
 • Reflectie op de praktijkopdrachten: 4 uur

Online cursus via Teams

Deze cursus zal gegeven worden door Anne Reijrink en Sandra Broers, allebei gecertificeerde trainers van de aanpak Zin in lezen.

Kosten

Voor deze vier bijeenkomsten betaal je € 550,- per persoon. Je ontvangt daarbij het boek “Lezen en schrijven doe je samen” (Pompert, 2017) én een prentenboek naar keuze bij de Kinderboekwinkel in Nijmegen.

Optioneel: Twee groepsbezoeken inclusief nabespreking: € 450,- (afhankelijk van de reistijd worden er extra kosten in rekening gebracht). Het is aan te bevelen om ook groepsbezoeken te laten plaatsvinden zodat er nog meer maatwerk kan worden geboden op de werkvloer.

Data

 • Woensdag 23 februari 2022 14.30-17.30 u
 • Woensdag 30 maart 2022 14.30-17.30 u
 • Woensdag 11 mei 2022 14.30-17.30 u
 • Woensdag 1 juni 2022 14.30-17.30 u

Aanmelden

De cursus vindt plaats bij minimaal 8 deelnemers. Wanneer jij je inschrijft, ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden.
De cursus kan ook op maat bij jou op school gegeven worden.

Aanmeldformulier

Meer weten?

Wil je verkennen hoe je samen met Anne het onderwijs mooier kan kleuren? Neem dan contact met Anne op.

Contact met Anne
Anne Reijrink onderwijsadviseur