Samen onderwijs mooier kleuren!

Cursusaanbod

Startblokken
VVE-certificeringstraject

LOOQIN
Implementatietraject

Zin in Lezen
groep 3/4 en groep 5/8 

Aan de slag met verschillende teams

Naast scholing-op-maat verzorg ik ook cursussen waarin meerdere teams elkaar kunnen ontmoeten. De onderlinge uitwisseling wordt hierbij als heel waardevol ervaren. Echter om een duurzame verandering in gang te zetten, maak ik hier ook graag weer de combinatie met groepsbezoeken omdat elke school een andere beginsituatie heeft en andere behoeftes kent.

Startblokken
VVE-certificeringstraject

Startblokken en Basisontwikkeling

Startblokken en Basisontwikkeling laten professionals aangrijpingspunten zoeken bij de spelontwikkeling van jonge kinderen. In het door de professional begeleide en gestuurde spel liggen de beste mogelijkheden om taal en denken uit te lokken en te stimuleren. Betekenisvolle spelactiviteiten lokken interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van kinderen uit. Dé voorwaarden voor een continue ontwikkeling van jonge kinderen.

Meer informatie vind je door op onderstaande link te klikken.

LOOQIN-KO
Implementatietraject

LOOQIN-KO

Een gelukkig en betrokken kind ontwikkelt zich beter!

LOOQIN is een procesgericht kindvolgsysteem voor kinderen van 0-13 jaar. Met LOOQIN breng je de totale ontwikkeling van kinderen in beeld: betrokkenheid, welbevinden én alle ontwikkelingsdomeinen. Met dit digitale instrument heb je in één oogopslag zicht op hoe het met je mentorkinderen gaat en wat er nodig is.

Meer informatie vind je door op onderstaande link te klikken.

LOOQIN-PO
Implementatietraject

LOOQIN-PO

Een gelukkig en betrokken kind ontwikkelt zich beter!

LOOQIN is een procesgericht kindvolgsysteem voor kinderen van 0-13 jaar. Met LOOQIN breng je de totale ontwikkeling van kinderen in beeld: betrokkenheid, welbevinden én competenties. Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 kun je ook de prestaties toevoegen. Met dit digitale instrument heb je in één oogopslag zicht op hoe het met je groep gaat en wat er nodig is.

Meer informatie vind je door op onderstaande link te klikken.

Zin in Lezen groep 3/4

Zin in Lezen | groep 3-4

Zin in lezen is een aanpak voor het leesonderwijs waarin lees- en schrijfactiviteiten worden vormgegeven vanuit een betekenisvolle spel- of onderzoekscontext. Geen saaie lees- en taallessen maar zin in lezen en schrijven omdat het persoonlijke betekenis krijgt. Kinderen profiteren het meest van geïntegreerde taaltaken waarbij denken, praten, schrijven en lezen aan elkaar verbonden aan bod komen.

Een goede lees-en schrijfhouding ontstaat als kinderen zien welke communicatieve functies lezen en schrijven hebben. Als kinderen gaan ervaren wat je er allemaal mee kunt en hoe lezen en schrijven verbonden zijn aan andere interessante activiteiten in de groep dan krijg en houd je zin in lezen en schrijven! (Pompert, 2022)

Meer informatie vind je door op onderstaande link te klikken.

Zin in Lezen
groep 5-8 (MB/BB)

Zin in Lezen | groep 5-8 (MB-BB)

Uit internationaal onderzoek naar leesmotivatie komt naar voren dat de leesvaardigheid bij jongeren zorgwekkend is. Er is sprake van afnemende leesmotivatie en een toenemend aantal laaggeletterden.

Er liggen zoveel kansen om begrijpend lezen niet als apart vak te zien maar te verbinden aan de thema’s die spelen in de groep. Lezen doe je immers door alles heen. Begrijpend leesstrategieën zijn daarbij slechts een middel om de inhoud van de tekst te begrijpen, geen doel op zich. Lezen begint altijd met een motief.

Zin in lezen is een aanpak voor het leesonderwijs waarin lees- en schrijfactiviteiten worden vormgegeven vanuit een betekenisvolle spel- of onderzoekscontext. Geen saaie lees- en taallessen maar zin in lezen en schrijven omdat het persoonlijke betekenis krijgt.

Meer informatie vind je door op onderstaande link te klikken.

Interesse in een cursus? Of liever toch maatwerk?
Stuur Anne een bericht.

Meer weten?

Wil je verkennen hoe je samen met Anne het onderwijs mooier kan kleuren? Neem dan contact met Anne op.

Anne Reijrink onderwijsadviseur