Samen onderwijs mooier kleuren!

Beeldcoaching

Beeldcoaching is een concept waarbij het begrip ‘beeld’ in een breder kader is geplaatst dan uitsluitend de opnames van een werksituatie.

Beeld gaat over filmopnames, foto’s, mentale beelden, tekeningen, voorwerpen, metaforen, het schoolleven en het leven buiten school. Alles wat van invloed is op het professionele functioneren kan aan de orde komen.

Het gesprek over de beelden gaat zowel over wat er in de klas en in de school gebeurt, maar ook daarbuiten.
Het is een krachtige vorm van coaching omdat de overdracht via beeld erg snel gaat.

Kenmerkend voor het gesprek zijn dialogen met de coach die prikkelend en uitdagend kunnen zijn en bedoeld om iemand verder te brengen in zijn leven.

Anne Reijrink is een gecertificeerd Beeldcoach -

Anne Reijrink
Gecertificeerd Beeldcoach

Contact met Anne? Stuur haar een kort bericht.

Beelden zeggen meer dan woorden…