Samen Onderwijs Mooier Kleuren!

Als onderwijsadviseur vind ik het een uitdaging om samen met professionals het onderwijs nog mooier te kleuren.

Vanuit mijn enthousiasme weet ik leerkrachten en pedagogisch medewerkers te motiveren. Mijn begeleidingsstijl is inspirerend en doelgericht en er is veel ruimte voor interactie. Een training of coaching is voor mij geslaagd als de professional de kennis en vaardigheden kan omzetten naar het dagelijks handelen in de groep.

Betrokkenheid en welbevinden zijn voor zowel kinderen als hun begeleiders, voorwaarden om tot ontwikkeling te komen. Mijn doel is om professionals in hun kracht te zetten door aan te sluiten bij hun zone van naaste ontwikkeling.

Ik werk als partner samen met De Activiteit, centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Daarnaast ben ik bestuurslid van de OGO academie.

logo van De Activiteit