Samen onderwijs mooier kleuren!

Mijn doelgroepen zijn de kinderopvang, het primair onderwijs en het speciaal onderwijs

Anne Reijrink Onderwijsadvies is een CRKBO Gecertificeerde Instelling

Onderwijs vanuit een ontwikkelingsgerichte visie

Als ervaren en bevlogen onderwijsadviseur is het mijn passie om samen met professionals het onderwijs mooier te kleuren. Ik geef onderwijsveranderingen graag duurzaam vorm vanuit een ontwikkelingsgerichte visie. Dit betekent dat het onderwijs volop ruimte biedt voor spelend leren, veel ruimte voor persoonlijke betekenissen en vragen van kinderen waarbij spel en onderzoek de basis vormen. Het thema groeit door veel ruimte voor initiatieven van de kinderen én door passende inbreng van de professional. De pm’er/leerkracht geeft het onderwijs vorm vanuit bedoelingen waarbij naast de kerndoelen, vooral de brede persoonsontwikkeling van het kind centraal staat. Het kiezen van een rijk thema dat herkenbaar is, actueel en tegelijkertijd ook nieuwe werelden opent voor kinderen, vormt daarbij de basis. Door het leren te verbinden aan actuele thema’s vergroot je de kans op een goed welbevinden en een hoge betrokkenheid. Dit zijn voorwaarden om tot ontwikkeling te komen en dat gun ik alle kinderen!

Betekenisvol leren

Betekenisvol leren vraagt om een goede balans tussen de bedoelingen van de professional en de betekenissen van de kinderen. Tijdens de implementatie van vernieuwingen ontmoet ik regelmatig leerkrachten die het onderwijs wel anders willen vormgeven maar nog niet goed durven. De angst om de (kern)doelen niet te halen is heel vaak een belemmering om het anders te gaan doen. Ik wil leerkrachten laten ervaren wat het aan betrokkenheid oplevert als de leeromgeving meer mogelijkheden biedt voor (rollen)spel en onderzoek. Als we onderwijs ontwerpen dat écht betekenisvol is voor de kinderen dan leren ze naast kennis, ook vaardigheden als communiceren, samenspelen en samenwerken. Deze brede persoonsontwikkeling stimuleren is van belang om beter toegerust in de wereld te staan.

Met Anne heb ik een expert binnen de school gehaald die het jonge kind centraal stelt.

Jolanda Kleinjan – Directeur Basisschool De Biezenkamp, Beek (GLD)

Kortom:

Samen met Anne hebben we in onze groepen 1, 2 en 3 basisontwikkeling nadrukkelijk neergezet en hiermee niet alleen het welbevinden en de betrokken van onze leerlingen vergroot, maar zeker ook die van de leerkrachten en van mijzelf.
Jolanda Kleinjan – Directeur Basisschool De Biezenkamp, Beek (GLD)

Met Anne heb ik een expert binnen de school gehaald die het jonge kind centraal stelt.

Jolanda Kleinjan – Directeur Basisschool De Biezenkamp, Beek (GLD)

Kortom:

Samen met Anne hebben we in onze groepen 1, 2 en 3 basisontwikkeling nadrukkelijk neergezet en hiermee niet alleen het welbevinden en de betrokken van onze leerlingen vergroot, maar zeker ook die van de leerkrachten en van mijzelf.
Jolanda Kleinjan – Directeur Basisschool De Biezenkamp, Beek (GLD)

tekst Loesje-wat er ook speelt

Vragen uit de dagelijkse praktijk

In de dagelijkse praktijk komen directie en leerkrachten nogal wat uitdagingen tegen. Misschien herken je het wel:

Herken je bovenstaande vragen? Of heb je een andere vraag? Ben je benieuwd wat Anne hierin als trainer of (beeld)coach voor jullie school kan betekenen? Bekijk haar aanbod op het gebied van Procesbegeleiding op maat.

tekst Loesje-wat er ook speelt
Vreemd maken wat vertrouwd is
Vertrouwd maken wat vreemd is

(Bron:Jitske Kramer, antropoloog)

Naar een duurzame verandering

Als onderwijsadviseur ben ik erg nieuwsgierig naar alle vragen en behoeftes van de school. Ik sluit daarbij graag aan op dat wat er al is, om samen tot een plan van aanpak te komen. Een goede afstemming met de directie en het team zie ik als voorwaarde om een plan op maat te kunnen maken. Dit doe ik door uitgebreid de tijd te nemen voor een intake én door een bezoek te brengen aan de betreffende groepen, zodat ik de beginsituatie goed in beeld heb. In het proces dat we vervolgens samen aangaan, is het wenselijk dat er altijd sprake van is van scholingsbijeenkomsten in combinatie met groepsbezoeken. Juist de verbinding tussen beiden maakt dat er écht verandering optreedt in de praktijk: betekenisvol onderwijs voor alle kinderen!

Aan de slag met verschillende teams

Naast scholing-op-maat verzorg ik ook cursussen waarin meerdere teams elkaar kunnen ontmoeten. De onderlinge uitwisseling wordt hierbij als heel waardevol ervaren. Om een duurzame verandering in gang te zetten, maak ik hier ook weer graag de combinatie met groepsbezoeken omdat elke school een andere beginsituatie heeft en andere behoeftes kent.

Direct contact opnemen met Anne